Więcej o nas

Najważniejsze obszary działania firmy

Naszym koronnym obszarem jest energetyka, ale działamy również w innych dziedzinach dla których wspólnym mianownikiem jest oszczędność poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań, metod i narzędzi.

Oferujemy pakiet usług, kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zajmujemy się kompleksową optymalizacja procesów i kosztów w firmach. Nasze działania opierają się na trzech scenariuszach w zależności od etapu w którym znajduje się firma. Scenariusz pierwszy jest odpowiedzią na potrzebę finansowania w etapie silnego wzrostu. Scenariusz drugi dotyczy optymalizacji kosztów produkcyjnych i wytwórczych w firmie. Scenariusz trzeci to działania antykryzysowe nakierowane na procesy restrukturyzacyjne.

4 Programy Wsparcia Twojego Biznesu

Optymalizacja kosztów za energię i zarządzanie poborem mocy

Optymalizacja procesów produkcyjnych i innowacyjne działania w zakresie elektromobilności

Optymalizacja kosztów kredytów i pozyskiwanie kapitału z rynku

Optymalizacja kluczowych kosztów stałych i restrukturyzacja przedsiębiorstw